U bent hier

Ranking: Wereldlijsttabel

Er schijnen twee typen vogelaars te zijn: Lijsters en Vinken.
Wereldlijsten Jaarlijsten Wereldlijsttabel

(Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 12 augustus 2017)

Jolynn: Julian: Sylvia:
Struisvogels 1 Struisvogel - Struthio camelus
Hoenders 2 Helmparelhoen - Numida meleagris 1 Korhoen - Lyrurus tetrix 1 Patrijs - Perdix perdix
3 Arabische Woestijnpatrijs - Ammoperdix heyi 2 Rode Patrijs - Alectoris rufa 2 Kwartel - Coturnix coturnix
4 Grijze Frankolijn - Francolinus pondicerianus 3 Barbarijse Frankolijn - Pternistis bicalcaratus 3 Ceylonhoen - Gallus lafayettii
5 Kaapse Frankolijn - Pternistis capensis 4 Patrijs - Perdix perdix
6 Kwartel - Coturnix coturnix 5 Kwartel - Coturnix coturnix
7 Bankivahoen - Gallus gallus 6 Ceylonhoen - Gallus lafayettii
8 Ceylonhoen - Gallus lafayettii
9 Blauwe Pauw - Pavo cristatus
Eenden, Ganzen, Zwanen 10 Witwangfluiteend - Dendrocygna viduata 7 Indische Fluiteend - Dendrocygna javanica 4 Taigarietgans - Anser fabalis
11 Toendrarietgans - Anser serrirostris 8 Taigarietgans - Anser fabalis 5 Toendrarietgans - Anser serrirostris
12 Grauwe Gans - Anser anser 9 Toendrarietgans - Anser serrirostris 6 Grauwe Gans - Anser anser
13 Kolgans - Anser albifrons 10 Kleine Rietgans - Anser brachyrhynchus 7 Kolgans - Anser albifrons
14 Grote Canadese Gans - Branta canadensis 11 Grauwe Gans - Anser anser 8 Dwerggans - Anser erythropus
15 Brandgans - Branta leucopsis 12 Kolgans - Anser albifrons 9 Sneeuwgans - Anser caerulescens
16 Zwarte Zwaan - Cygnus atratus 13 Dwerggans - Anser erythropus 10 Grote Canadese Gans - Branta canadensis
17 Knobbelzwaan - Cygnus olor 14 Sneeuwgans - Anser caerulescens 11 Rotgans - Branta bernicla
18 Wilde Zwaan - Cygnus cygnus 15 Grote Canadese Gans - Branta canadensis 12 Witbuikrotgans - Branta hrota
19 Kleine Zwaan - Cygnus bewickii 16 Rotgans - Branta bernicla 13 Brandgans - Branta leucopsis
20 Spoorwiekgans - Plectropterus gambensis 17 Witbuikrotgans - Branta hrota 14 Knobbelzwaan - Cygnus olor
21 Nijlgans - Alopochen aegyptiaca 18 Zwarte Rotgans - Branta nigricans 15 Wilde Zwaan - Cygnus cygnus
22 Bergeend - Tadorna tadorna 19 Brandgans - Branta leucopsis 16 Kleine Zwaan - Cygnus bewickii
23 Casarca - Tadorna ferruginea 20 Roodhalsgans - Branta ruficollis 17 Bergeend - Tadorna tadorna
24 Kaapse Taling - Anas capensis 21 Knobbelzwaan - Cygnus olor 18 Casarca - Tadorna ferruginea
25 Krakeend - Anas strepera 22 Wilde Zwaan - Cygnus cygnus 19 Krakeend - Anas strepera
26 Smient - Anas penelope 23 Kleine Zwaan - Cygnus bewickii 20 Smient - Anas penelope
27 Wilde Eend - Anas platyrhynchos 24 Spoorwiekgans - Plectropterus gambensis 21 Wilde Eend - Anas platyrhynchos
28 Geelsnaveleend - Anas undulata 25 Bergeend - Tadorna tadorna 22 Slobeend - Anas clypeata
29 Kaapse Slobeend - Anas smithii 26 Casarca - Tadorna ferruginea 23 Pijlstaart - Anas acuta
30 Slobeend - Anas clypeata 27 Coromandeleend - Nettapus coromandelianus 24 Zomertaling - Anas querquedula
31 Pijlstaart - Anas acuta 28 Krakeend - Anas strepera 25 Wintertaling - Anas crecca
32 Zomertaling - Anas querquedula 29 Smient - Anas penelope 26 Krooneend - Netta rufina
33 Wintertaling - Anas crecca 30 Amerikaanse Smient - Anas americana 27 Tafeleend - Aythya ferina
34 Tafeleend - Aythya ferina 31 Slobeend - Anas clypeata 28 Witoogeend - Aythya nyroca
35 Witoogeend - Aythya nyroca 32 Pijlstaart - Anas acuta 29 Ringsnaveleend - Aythya collaris
36 Kuifeend - Aythya fuligula 33 Zomertaling - Anas querquedula 30 Kuifeend - Aythya fuligula
37 Eider - Somateria mollissima 34 Siberische Taling - Anas formosa 31 Topper - Aythya marila
38 Grote Zaagbek - Mergus merganser 35 Wintertaling - Anas crecca 32 Eider - Somateria mollissima
36 Krooneend - Netta rufina 33 Zwarte Zee-eend - Melanitta nigra
37 Tafeleend - Aythya ferina 34 IJseend - Clangula hyemalis
38 Witoogeend - Aythya nyroca 35 Buffelkopeend - Bucephala albeola
39 Ringsnaveleend - Aythya collaris 36 Brilduiker - Bucephala clangula
40 Kuifeend - Aythya fuligula 37 Nonnetje - Mergellus albellus
41 Topper - Aythya marila 38 Grote Zaagbek - Mergus merganser
42 Eider - Somateria mollissima 39 Middelste Zaagbek - Mergus serrator
43 Zwarte Zee-eend - Melanitta nigra
44 IJseend - Clangula hyemalis
45 Buffelkopeend - Bucephala albeola
46 Brilduiker - Bucephala clangula
47 Nonnetje - Mergellus albellus
48 Grote Zaagbek - Mergus merganser
49 Middelste Zaagbek - Mergus serrator
50 Wilde Eend - Anas platyrhynchos
Duikers 51 Roodkeelduiker - Gavia stellata 40 Roodkeelduiker - Gavia stellata
52 Parelduiker - Gavia arctica 41 Parelduiker - Gavia arctica
53 IJsduiker - Gavia immer 42 IJsduiker - Gavia immer
Futen 39 Dodaars - Tachybaptus ruficollis 54 Dodaars - Tachybaptus ruficollis 43 Dodaars - Tachybaptus ruficollis
40 Fuut - Podiceps cristatus 55 Roodhalsfuut - Podiceps grisegena 44 Roodhalsfuut - Podiceps grisegena
41 Geoorde Fuut - Podiceps nigricollis 56 Fuut - Podiceps cristatus 45 Fuut - Podiceps cristatus
57 Kuifduiker - Podiceps auritus 46 Kuifduiker - Podiceps auritus
58 Geoorde Fuut - Podiceps nigricollis 47 Geoorde Fuut - Podiceps nigricollis
Flamingo's 42 Flamingo - Phoenicopterus roseus 59 Flamingo - Phoenicopterus roseus 48 Flamingo - Phoenicopterus roseus
Ooievaars 43 Indische Gaper - Anastomus oscitans 60 Indische Nimmerzat - Mycteria leucocephala 49 Indische Gaper - Anastomus oscitans
44 Abdims Ooievaar - Ciconia abdimii 61 Indische Gaper - Anastomus oscitans 50 Ooievaar - Ciconia ciconia
45 Bisschopsooievaar - Ciconia episcopus 62 Zwarte Ooievaar - Ciconia nigra
46 Ooievaar - Ciconia ciconia 63 Ooievaar - Ciconia ciconia
47 Javaanse Maraboe - Leptoptilos javanicus
Ibissen en Lepelaars 48 Heilige Ibis - Threskiornis aethiopicus 64 Indische Witte Ibis - Threskiornis melanocephalus 51 Indische Witte Ibis - Threskiornis melanocephalus
49 Indische Witte Ibis - Threskiornis melanocephalus 65 Zwarte Ibis - Plegadis falcinellus 52 Zwarte Ibis - Plegadis falcinellus
50 Hadada-ibis - Bostrychia hagedash 66 Lepelaar - Platalea leucorodia 53 Lepelaar - Platalea leucorodia
51 Zwarte Ibis - Plegadis falcinellus
52 Lepelaar - Platalea leucorodia
53 Afrikaanse Lepelaar - Platalea alba
Reigers 54 Woudaap - Ixobrychus minutus 67 Roerdomp - Botaurus stellaris 54 Roerdomp - Botaurus stellaris
55 Kwak - Nycticorax nycticorax 68 Woudaap - Ixobrychus minutus 55 Mangrovereiger - Butorides striata
56 Mangrovereiger - Butorides striata 69 Kwak - Nycticorax nycticorax 56 Ralreiger - Ardeola ralloides
57 Ralreiger - Ardeola ralloides 70 Mangrovereiger - Butorides striata 57 Indische Ralreiger - Ardeola grayii
58 Indische Ralreiger - Ardeola grayii 71 Ralreiger - Ardeola ralloides 58 Koereiger - Bubulcus ibis
59 Koereiger - Bubulcus ibis 72 Indische Ralreiger - Ardeola grayii 59 Oostelijke Koereiger - Bubulcus coromandus
60 Oostelijke Koereiger - Bubulcus coromandus 73 Chinese Ralreiger - Ardeola bacchus 60 Blauwe Reiger - Ardea cinerea
61 Blauwe Reiger - Ardea cinerea 74 Koereiger - Bubulcus ibis 61 Purperreiger - Ardea purpurea
62 Zwartkopreiger - Ardea melanocephala 75 Oostelijke Koereiger - Bubulcus coromandus 62 Grote Zilverreiger - Ardea alba
63 Purperreiger - Ardea purpurea 76 Blauwe Reiger - Ardea cinerea 63 Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta
64 Grote Zilverreiger - Ardea alba 77 Purperreiger - Ardea purpurea 64 Westelijke Rifreiger - Egretta gularis
65 Middelste Zilverreiger - Ardea intermedia 78 Grote Zilverreiger - Ardea alba
66 Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta 79 Middelste Zilverreiger - Ardea intermedia
67 Westelijke Rifreiger - Egretta gularis 80 Zwarte Reiger - Egretta ardesiaca
81 Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta
82 Westelijke Rifreiger - Egretta gularis
83 Hamerkop - Scopus umbretta
84 Roze Pelikaan - Pelecanus onocrotalus
Aalscholvers 68 Afrikaanse Dwergaalscholver - Microcarbo africanus 85 Afrikaanse Dwergaalscholver - Microcarbo africanus 65 Indische Dwergaalscholver - Microcarbo niger
69 Indische Dwergaalscholver - Microcarbo niger 86 Indische Dwergaalscholver - Microcarbo niger 66 Aalscholver - Phalacrocorax carbo
70 Bonte Aalscholver - Phalacrocorax varius 87 Dwergaalscholver - Microcarbo pygmeus
71 Aalscholver - Phalacrocorax carbo 88 Kuifaalscholver - Phalacrocorax aristotelis
72 Witborstaalscholver - Phalacrocorax lucidus 89 Aalscholver - Phalacrocorax carbo
73 Kaapse Aalscholver - Phalacrocorax capensis
74 Arabische Aalscholver - Phalacrocorax nigrogularis
Slangenhalsvogels 75 Indische Slangenhalsvogel - Anhinga melanogaster 90 Indische Slangenhalsvogel - Anhinga melanogaster
Secretarisvogels 76 Secretarisvogel - Sagittarius serpentarius
Visarenden 77 Visarend - Pandion haliaetus 91 Visarend - Pandion haliaetus 67 Visarend - Pandion haliaetus
Havikken en Arenden 78 Zwarte Koekoekswouw - Aviceda leuphotes 92 Wespendief - Pernis apivorus 68 Wespendief - Pernis apivorus
79 Aziatische Wespendief - Pernis ptilorhynchus 93 Grijze Wouw - Elanus caeruleus 69 Zeearend - Haliaeetus albicilla
80 Grijze Wouw - Elanus caeruleus 94 Rode Wouw - Milvus milvus 70 Vale Gier - Gyps fulvus
81 Brahmaanse Wouw - Haliastur indus 95 Zwarte Wouw - Milvus migrans 71 Slangenarend - Circaetus gallicus
82 Palmgier - Gypohierax angolensis 96 Brahmaanse Wouw - Haliastur indus 72 Indische Slangenarend - Spilornis cheela
83 Vale Gier - Gyps fulvus 97 Afrikaanse Zeearend - Haliaeetus vocifer 73 Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus
84 Oorgier - Torgos tracheliotos 98 Zeearend - Haliaeetus albicilla 74 Blauwe Kiekendief - Circus cyaneus
85 Slangenarend - Circaetus gallicus 99 Palmgier - Gypohierax angolensis 75 Steppekiekendief - Circus macrourus
86 Indische Slangenarend - Spilornis cheela 100 Kapgier - Necrosyrtes monachus 76 Grauwe Kiekendief - Circus pygargus
87 Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus 101 Vale Gier - Gyps fulvus 77 Shikra - Accipiter badius
88 Steppekiekendief - Circus macrourus 102 Slangenarend - Circaetus gallicus 78 Sperwer - Accipiter nisus
89 Grauwe Kiekendief - Circus pygargus 103 Indische Slangenarend - Spilornis cheela 79 Havik - Accipiter gentilis
90 Kuifhavik - Accipiter trivirgatus 104 Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus 80 Buizerd - Buteo buteo
91 Sperwer - Accipiter nisus 105 Blauwe Kiekendief - Circus cyaneus 81 Arendbuizerd - Buteo rufinus
92 Havik - Accipiter gentilis 106 Steppekiekendief - Circus macrourus 82 Indische Zwarte Arend - Ictinaetus malaiensis
93 Buizerd - Buteo buteo 107 Bonte Kiekendief - Circus melanoleucos 83 Bastaardarend - Clanga clanga
94 Arendbuizerd - Buteo rufinus 108 Grauwe Kiekendief - Circus pygargus
95 Jakhalsbuizerd - Buteo rufofuscus 109 Shikra - Accipiter badius
96 Bastaardarend - Clanga clanga 110 Sperwer - Accipiter nisus
97 Steppearend - Aquila nipalensis 111 Havik - Accipiter gentilis
98 Keizerarend - Aquila heliaca 112 Buizerd - Buteo buteo
99 Dwergarend - Hieraaetus pennatus 113 Arendbuizerd - Buteo rufinus
114 Ruigpootbuizerd - Buteo lagopus
115 Indische Zwarte Arend - Ictinaetus malaiensis
116 Bastaardarend - Clanga clanga
117 Keizerarend - Aquila heliaca
118 Geelsnavelwouw - Milvus aegyptius
119 Indische Kuifarend - Nisaetus cirrhatus
Caracara's en Valken 100 Kleine Torenvalk - Falco naumanni 120 Torenvalk - Falco tinnunculus 84 Torenvalk - Falco tinnunculus
101 Torenvalk - Falco tinnunculus 121 Roodpootvalk - Falco vespertinus 85 Roodpootvalk - Falco vespertinus
102 Boomvalk - Falco subbuteo 122 Smelleken - Falco columbarius 86 Smelleken - Falco columbarius
103 Slechtvalk - Falco peregrinus 123 Boomvalk - Falco subbuteo 87 Boomvalk - Falco subbuteo
104 Rotsvalk - Falco rupicolus 124 Slechtvalk - Falco peregrinus 88 Slechtvalk - Falco peregrinus
Rallen 105 Witborstwaterhoen - Amaurornis phoenicurus 125 Waterral - Rallus aquaticus 89 Waterral - Rallus aquaticus
106 Klein Waterhoen - Porzana parva 126 Witborstwaterhoen - Amaurornis phoenicurus 90 Witborstwaterhoen - Amaurornis phoenicurus
107 Purperkoet - Porphyrio porphyrio 127 Klein Waterhoen - Porzana parva 91 Porseleinhoen - Porzana porzana
108 Waterhoen - Gallinula chloropus 128 Porseleinhoen - Porzana porzana 92 Purperkoet - Porphyrio porphyrio
109 Knobbelmeerkoet - Fulica cristata 129 Purperkoet - Porphyrio porphyrio 93 Waterhoen - Gallinula chloropus
110 Meerkoet - Fulica atra 130 Oosterse Purperkoet - Porphyrio indicus 94 Meerkoet - Fulica atra
111 Grijskoppurperkoet - Porphyrio poliocephalus 131 Waterhoen - Gallinula chloropus
132 Meerkoet - Fulica atra
Kraanvogels 112 Kraanvogel - Grus grus 133 Saruskraanvogel - Grus antigone 95 Kraanvogel - Grus grus
113 Stanleys Kraanvogel - Grus paradisea 134 Kraanvogel - Grus grus
Grielen 114 Griel - Burhinus oedicnemus 135 Griel - Burhinus oedicnemus 96 Griel - Burhinus oedicnemus
115 Kaapse Griel - Burhinus capensis 136 Senegalese Griel - Burhinus senegalensis
116 Grote Griel - Esacus recurvirostris
Scholeksters 117 Afrikaanse Zwarte Scholekster - Haematopus moquini 137 Scholekster - Haematopus ostralegus 97 Scholekster - Haematopus ostralegus
118 Scholekster - Haematopus ostralegus
Krabplevieren 119 Krabplevier - Dromas ardeola
Kluten 120 Steltkluut - Himantopus himantopus 138 Steltkluut - Himantopus himantopus 98 Steltkluut - Himantopus himantopus
121 Kluut - Recurvirostra avosetta 139 Kluut - Recurvirostra avosetta 99 Kluut - Recurvirostra avosetta
Kievitten en Plevieren 122 Kievit - Vanellus vanellus 140 Kievit - Vanellus vanellus 100 Kievit - Vanellus vanellus
123 Smidsplevier - Vanellus armatus 141 Sporenkievit - Vanellus spinosus 101 Sporenkievit - Vanellus spinosus
124 Sporenkievit - Vanellus spinosus 142 Lelkievit - Vanellus senegallus 102 Indische Kievit - Vanellus indicus
125 Indische Kievit - Vanellus indicus 143 Indische Kievit - Vanellus indicus 103 Goudplevier - Pluvialis apricaria
126 Steppekievit - Vanellus gregarius 144 Goudplevier - Pluvialis apricaria 104 Zilverplevier - Pluvialis squatarola
127 Witstaartkievit - Vanellus leucurus 145 Zilverplevier - Pluvialis squatarola 105 Bontbekplevier - Charadrius hiaticula
128 Aziatische Goudplevier - Pluvialis fulva 146 Bontbekplevier - Charadrius hiaticula 106 Kleine Plevier - Charadrius dubius
129 Zilverplevier - Pluvialis squatarola 147 Kleine Plevier - Charadrius dubius 107 Strandplevier - Charadrius alexandrinus
130 Bontbekplevier - Charadrius hiaticula 148 Strandplevier - Charadrius alexandrinus 108 Mongoolse Plevier - Charadrius mongolus
131 Kleine Plevier - Charadrius dubius 149 Mongoolse Plevier - Charadrius mongolus 109 Woestijnplevier - Charadrius leschenaultii
132 Strandplevier - Charadrius alexandrinus 150 Woestijnplevier - Charadrius leschenaultii
133 Mongoolse Plevier - Charadrius mongolus
134 Woestijnplevier - Charadrius leschenaultii
135 Kaspische Plevier - Charadrius asiaticus
Jacana's 136 Waterfazant - Hydrophasianus chirurgus 151 Bronsvleugeljacana - Metopidius indicus
Steltlopers 137 Watersnip - Gallinago gallinago 152 Houtsnip - Scolopax rusticola 110 Houtsnip - Scolopax rusticola
138 Grutto - Limosa limosa 153 Bokje - Lymnocryptes minimus 111 Bokje - Lymnocryptes minimus
139 Rosse Grutto - Limosa lapponica 154 Watersnip - Gallinago gallinago 112 Watersnip - Gallinago gallinago
140 Regenwulp - Numenius phaeopus 155 Grote Grijze Snip - Limnodromus scolopaceus 113 Grutto - Limosa limosa
141 Wulp - Numenius arquata 156 Grutto - Limosa limosa 114 Rosse Grutto - Limosa lapponica
142 Zwarte Ruiter - Tringa erythropus 157 Rosse Grutto - Limosa lapponica 115 Regenwulp - Numenius phaeopus
143 Tureluur - Tringa totanus 158 Regenwulp - Numenius phaeopus 116 Wulp - Numenius arquata
144 Groenpootruiter - Tringa nebularia 159 Wulp - Numenius arquata 117 Zwarte Ruiter - Tringa erythropus
145 Witgat - Tringa ochropus 160 Zwarte Ruiter - Tringa erythropus 118 Tureluur - Tringa totanus
146 Bosruiter - Tringa glareola 161 Tureluur - Tringa totanus 119 Poelruiter - Tringa stagnatilis
147 Terekruiter - Xenus cinereus 162 Poelruiter - Tringa stagnatilis 120 Groenpootruiter - Tringa nebularia
148 Oeverloper - Actitis hypoleucos 163 Groenpootruiter - Tringa nebularia 121 Witgat - Tringa ochropus
149 Steenloper - Arenaria interpres 164 Kleine Geelpootruiter - Tringa flavipes 122 Bosruiter - Tringa glareola
150 Drieteenstrandloper - Calidris alba 165 Witgat - Tringa ochropus 123 Terekruiter - Xenus cinereus
151 Kleine Strandloper - Calidris minuta 166 Bosruiter - Tringa glareola 124 Oeverloper - Actitis hypoleucos
152 Temmincks Strandloper - Calidris temminckii 167 Terekruiter - Xenus cinereus 125 Steenloper - Arenaria interpres
153 Krombekstrandloper - Calidris ferruginea 168 Oeverloper - Actitis hypoleucos 126 Kanoet - Calidris canutus
154 Bonte Strandloper - Calidris alpina 169 Steenloper - Arenaria interpres 127 Drieteenstrandloper - Calidris alba
155 Kemphaan - Philomachus pugnax 170 Kanoet - Calidris canutus 128 Kleine Strandloper - Calidris minuta
171 Drieteenstrandloper - Calidris alba 129 Temmincks Strandloper - Calidris temminckii
172 Kleine Strandloper - Calidris minuta 130 Gestreepte Strandloper - Calidris melanotos
173 Temmincks Strandloper - Calidris temminckii 131 Krombekstrandloper - Calidris ferruginea
174 Bairds Strandloper - Calidris bairdii 132 Paarse Strandloper - Calidris maritima
175 Gestreepte Strandloper - Calidris melanotos 133 Bonte Strandloper - Calidris alpina
176 Krombekstrandloper - Calidris ferruginea 134 Kemphaan - Philomachus pugnax
177 Paarse Strandloper - Calidris maritima 135 Grauwe Franjepoot - Phalaropus lobatus
178 Bonte Strandloper - Calidris alpina
179 Steltstrandloper - Calidris himantopus
180 Kemphaan - Philomachus pugnax
181 Grauwe Franjepoot - Phalaropus lobatus
Renvogels en Vorkstaartplevieren 156 Renvogel - Cursorius cursor
157 Vorkstaartplevier - Glareola pratincola
Meeuwen, Sterns en Schaarbekken 158 Dunbekmeeuw - Chroicocephalus genei 182 Dunbekmeeuw - Chroicocephalus genei 136 Dunbekmeeuw - Chroicocephalus genei
159 Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus 183 Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus 137 Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus
160 Stormmeeuw - Larus canus 184 Zwartkopmeeuw - Ichthyaetus melanocephalus 138 Dwergmeeuw - Hydrocoloeus minutus
161 Kelpmeeuw - Larus dominicanus 185 Dwergmeeuw - Hydrocoloeus minutus 139 Stormmeeuw - Larus canus
162 Pontische Meeuw - Larus cachinnans 186 Stormmeeuw - Larus canus 140 Grote Mantelmeeuw - Larus marinus
163 Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus 187 Grote Mantelmeeuw - Larus marinus 141 Grote Burgemeester - Larus hyperboreus
164 Lachstern - Gelochelidon nilotica 188 Grote Burgemeester - Larus hyperboreus 142 Zilvermeeuw - Larus argentatus
165 Reuzenstern - Hydroprogne caspia 189 Kleine Burgemeester - Larus glaucoides 143 Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus
166 Dwergstern - Sternula albifrons 190 Zilvermeeuw - Larus argentatus 144 Lachstern - Gelochelidon nilotica
167 Saunders' Dwergstern - Sternula saundersi 191 Pontische Meeuw - Larus cachinnans 145 Reuzenstern - Hydroprogne caspia
168 Visdief - Sterna hirundo 192 Geelpootmeeuw - Larus michahellis 146 Dwergstern - Sternula albifrons
169 Arabische Stern - Sterna repressa 193 Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus 147 Visdief - Sterna hirundo
170 Brilstern - Onychoprion anaethetus 194 Lachstern - Gelochelidon nilotica 148 Grote Stern - Thalasseus sandvicensis
171 Grote Stern - Thalasseus sandvicensis 195 Reuzenstern - Hydroprogne caspia 149 Witwangstern - Chlidonias hybrida
172 Witwangstern - Chlidonias hybrida 196 Dwergstern - Sternula albifrons 150 Witvleugelstern - Chlidonias leucopterus
173 Witvleugelstern - Chlidonias leucopterus 197 Visdief - Sterna hirundo 151 Zwarte Stern - Chlidonias niger
174 Bruinkopmeeuw - Chroicocephalus brunnicephalus 198 Noordse Stern - Sterna paradisaea 152 Hemprichs Meeuw - Ichthyaetus hemprichii
175 Grijskopmeeuw - Chroicocephalus cirrocephalus 199 Koningsstern - Thalasseus maximus
176 Hartlaubs Meeuw - Chroicocephalus hartlaubii 200 Grote Stern - Thalasseus sandvicensis
177 Witkopmeeuw - Chroicocephalus novaehollandiae 201 Forsters Stern - Sterna forsteri
178 Hemprichs Meeuw - Ichthyaetus hemprichii 202 Witwangstern - Chlidonias hybrida
179 Reuzenzwartkopmeeuw - Ichthyaetus ichthyaetus 203 Witvleugelstern - Chlidonias leucopterus
180 Bengaalse Stern - Thalasseus bengalensis 204 Zwarte Stern - Chlidonias niger
181 Grote Kuifstern - Thalasseus bergii 205 Hemprichs Meeuw - Ichthyaetus hemprichii
206 Reuzenzwartkopmeeuw - Ichthyaetus ichthyaetus
Zandhoenders 182 Witbuikzandhoen - Pterocles alchata
183 Kroonzandhoen - Pterocles coronatus
184 Roodbuikzandhoen - Pterocles exustus
Duiven 185 Rotsduif - Columba livia 207 Rotsduif - Columba livia 153 Holenduif - Columba oenas
186 Holenduif - Columba oenas 208 Gespikkelde Duif - Columba guinea 154 Houtduif - Columba palumbus
187 Houtduif - Columba palumbus 209 Holenduif - Columba oenas 155 Turkse Tortel - Streptopelia decaocto
188 Zomertortel - Streptopelia turtur 210 Houtduif - Columba palumbus 156 Maskerduif - Oena capensis
189 Oosterse Tortel - Streptopelia orientalis 211 Zomertortel - Streptopelia turtur 157 Smaragdduif - Chalcophaps indica
190 Turkse Tortel - Streptopelia decaocto 212 Turkse Tortel - Streptopelia decaocto 158 Groene Muskaatduif - Ducula aenea
191 Izabeltortel - Streptopelia roseogrisea 213 Treurtortel - Streptopelia decipiens 159 Parelhalstortel - Spilopelia chinensis
192 Roodoogtortel - Streptopelia semitorquata 214 Roodoogtortel - Streptopelia semitorquata 160 Palmtortel - Spilopelia senegalensis
193 Maskerduif - Oena capensis 215 Rode Tortel - Streptopelia tranquebarica
194 Zebraduif - Geopelia striata 216 Maskerduif - Oena capensis
195 Ceylonpapegaaiduif - Treron pompadora 217 Smaragdduif - Chalcophaps indica
196 Waaliaduif - Treron waalia 218 Zebraduif - Geopelia striata
197 Groene Muskaatduif - Ducula aenea 219 Groene Muskaatduif - Ducula aenea
198 Bonte Muskaatduif - Ducula bicolor 220 Parelhalstortel - Spilopelia chinensis
199 Nieuw-Zeelandse Duif - Hemiphaga novaeseelandiae 221 Palmtortel - Spilopelia senegalensis
200 Parelhalstortel - Spilopelia chinensis
201 Palmtortel - Spilopelia senegalensis
202 Oranjeborstpapegaaiduif - Treron bicinctus
Nestoridae 203 Kaka - Nestor meridionalis
Papegaaien 204 Lori van de Blauwe Bergen - Trichoglossus moluccanus 222 Halsbandparkiet - Psittacula krameri 161 Smaragdparkiet - Psittacula calthrapae
205 Halsbandparkiet - Psittacula krameri 223 Smaragdparkiet - Psittacula calthrapae
224 Bonte Boertje - Poicephalus senegalus
Toerako's 206 Knysnatoerako - Tauraco corythaix 225 Grijze Bananeneter - Crinifer piscator
Koekoeken 207 Chinese Spoorkoekoek - Centropus sinensis 226 Senegalese Spoorkoekoek - Centropus senegalensis 162 Chinese Spoorkoekoek - Centropus sinensis
208 Bengaalse Spoorkoekoek - Centropus bengalensis 227 Chinese Spoorkoekoek - Centropus sinensis 163 Koekoek - Cuculus canorus
209 Piet-van-Vliet - Cacomantis merulinus 228 Piet-van-Vliet - Cacomantis merulinus 164 Indische Koël - Eudynamys scolopaceus
210 Grijsbuik-Piet-van-Vliet - Cacomantis passerinus 229 Rechtstaartdrongokoekoek - Surniculus lugubris
211 Koekoek - Cuculus canorus 230 Koekoek - Cuculus canorus
212 Jacobijnkoekoek - Clamator jacobinus 231 Indische Koël - Eudynamys scolopaceus
213 Indische Koël - Eudynamys scolopaceus
214 Sulawesimalkoha - Rhamphococcyx calyorhynchus
Uilen 215 Kerkuil - Tyto alba 232 Kerkuil - Tyto alba 165 Kerkuil - Tyto alba
216 Woestijnoehoe - Bubo ascalaphus 233 Afrikaanse Dwergooruil - Otus senegalensis 166 Woestijnoehoe - Bubo ascalaphus
217 Bosuil - Strix aluco 234 Dwergooruil - Otus scops 167 Bosuil - Strix aluco
218 Koekoeksdwerguil - Glaucidium cuculoides 235 Oehoe - Bubo bubo 168 Steenuil - Athene noctua
219 Steenuil - Athene noctua 236 Woestijnoehoe - Bubo ascalaphus 169 Ransuil - Asio otus
220 Ransuil - Asio otus 237 Bosuil - Strix aluco 170 Velduil - Asio flammeus
221 Velduil - Asio flammeus 238 Sperweruil - Surnia ulula
239 Steenuil - Athene noctua
240 Ransuil - Asio otus
241 Velduil - Asio flammeus
Nachtzwaluwen 222 Nachtzwaluw - Caprimulgus europaeus 242 Nachtzwaluw - Caprimulgus europaeus
223 Egyptische Nachtzwaluw - Caprimulgus aegyptius 243 Viervleugelnachtzwaluw - Caprimulgus longipennis
Gierzwaluwen 224 Gierzwaluw - Apus apus 244 Afrikaanse Palmgierzwaluw - Cypsiurus parvus 171 Aziatische Palmgierzwaluw - Cypsiurus balasiensis
225 Vale Gierzwaluw - Apus pallidus 245 Aziatische Palmgierzwaluw - Cypsiurus balasiensis 172 Gierzwaluw - Apus apus
246 Gierzwaluw - Apus apus
247 Vale Gierzwaluw - Apus pallidus
248 Alpengierzwaluw - Tachymarptis melba
Muisvogels 226 Bruine Muisvogel - Colius striatus
227 Roodwangmuisvogel - Urocolius indicus
Scharrelaars 228 Indische Scharrelaar - Coracias benghalensis 249 Indische Scharrelaar - Coracias benghalensis
229 Scharrelaar - Coracias garrulus 250 Sahelscharrelaar - Coracias abyssinicus
251 Blauwbuikscharrelaar - Coracias cyanogaster
IJsvogels 230 Ooievaarsbekijsvogel - Pelargopsis capensis 252 Smyrnaijsvogel - Halcyon smyrnensis 173 Smyrnaijsvogel - Halcyon smyrnensis
231 Smyrnaijsvogel - Halcyon smyrnensis 253 Grijskopijsvogel - Halcyon leucocephala 174 IJsvogel - Alcedo atthis
232 Zwartkapijsvogel - Halcyon pileata 254 Teugelijsvogel - Halcyon malimbica
233 Grijskopijsvogel - Halcyon leucocephala 255 IJsvogel - Alcedo atthis
234 Bruinkapijsvogel - Halcyon albiventris 256 Bonte IJsvogel - Ceryle rudis
235 IJsvogel - Alcedo atthis
236 Bonte IJsvogel - Ceryle rudis
Bijeneters 237 Kleine Groene Bijeneter - Merops orientalis 257 Dwergbijeneter - Merops pusillus 175 Groene Bijeneter - Merops persicus
238 Groene Bijeneter - Merops persicus 258 Kleine Groene Bijeneter - Merops orientalis 176 Bijeneter - Merops apiaster
239 Blauwstaartbijeneter - Merops philippinus 259 Groene Bijeneter - Merops persicus
240 Maleise Bijeneter - Merops viridis 260 Bijeneter - Merops apiaster
241 Bijeneter - Merops apiaster
Hoppen 242 Hop - Upupa epops 261 Hop - Upupa epops 177 Hop - Upupa epops
Boomhoppen 262 Groene Kakelaar - Phoeniculus purpureus
Neushoornvogels 243 Ceylontok - Ocyceros gingalensis 263 Grijze Tok - Lophoceros nasutus
244 Malabarneushoornvogel - Anthracoceros coronatus 264 Westelijke Roodsnaveltok - Tockus kempi
Baardvogels 245 Bruinkopbaardvogel - Psilopogon zeylanicus 265 Bruinkopbaardvogel - Psilopogon zeylanicus 178 Bruinkopbaardvogel - Psilopogon zeylanicus
246 Gestreepte Baardvogel - Psilopogon lineatus 266 Ceylonese Baardvogel - Psilopogon flavifrons 179 Ceylonese Baardvogel - Psilopogon flavifrons
247 Kopersmid - Psilopogon haemacephalus 267 Kopersmid - Psilopogon haemacephalus
268 Geelvoorhoofdketellapper - Pogoniulus chrysoconus
Spechten 248 Draaihals - Jynx torquilla 269 Draaihals - Jynx torquilla 180 Draaihals - Jynx torquilla
249 Olijfspecht - Dendropicos griseocephalus 270 Kleine Bonte Specht - Dryobates minor 181 Kleine Bonte Specht - Dryobates minor
250 Kleine Bonte Specht - Dryobates minor 271 Middelste Bonte Specht - Dendrocoptes medius 182 Grote Bonte Specht - Dendrocopos major
251 Grote Bonte Specht - Dendrocopos major 272 Grote Bonte Specht - Dendrocopos major 183 Zwarte Specht - Dryocopus martius
252 Groene Specht - Picus viridis 273 Zwarte Specht - Dryocopus martius 184 Groene Specht - Picus viridis
253 Kleine Goudrugspecht - Dinopium benghalense 274 Groene Specht - Picus viridis 185 Lichtensteins Goudrugspecht - Dinopium psarodes
254 Lichtensteins Goudrugspecht - Dinopium psarodes 275 Lichtensteins Goudrugspecht - Dinopium psarodes
Honingeters 255 Toei - Prosthemadera novaeseelandiae
Tephrodornithidae 256 Bruinflankvliegenvanger - Batis capensis 276 Bonte Dwergtriller - Hemipus picatus 186 Bonte Dwergtriller - Hemipus picatus
Helmklauwieren 257 Waterfiskaal - Laniarius ferrugineus
Spitsvogels 258 Grijze Spitsvogel - Artamus fuscus 277 Grijze Spitsvogel - Artamus fuscus
Iora's 278 Gewone Iora - Aegithina tiphia
Rupsvogels 259 Grijze Menievogel - Pericrocotus divaricatus 279 Kleine Menievogel - Pericrocotus cinnamomeus 187 Kleine Menievogel - Pericrocotus cinnamomeus
260 Kleine Menievogel - Pericrocotus cinnamomeus 280 Oranje Menievogel - Pericrocotus flammeus 188 Oranje Menievogel - Pericrocotus flammeus
Klauwieren 261 Bruine Klauwier - Lanius cristatus 281 Geelsnavelklauwier - Corvinella corvine 189 Bruine Klauwier - Lanius cristatus
262 Grauwe Klauwier - Lanius collurio 282 Bruine Klauwier - Lanius cristatus 190 Grauwe Klauwier - Lanius collurio
263 Daurische Klauwier - Lanius isabellinus 283 Grauwe Klauwier - Lanius collurio 191 Daurische Klauwier - Lanius isabellinus
264 Turkestaanse Klauwier - Lanius phoenicuroides 284 Daurische Klauwier - Lanius isabellinus 192 Turkestaanse Klauwier - Lanius phoenicuroides
265 Klapekster - Lanius excubitor 285 Turkestaanse Klauwier - Lanius phoenicuroides 193 Klapekster - Lanius excubitor
266 Iberische Klapekster - Lanius meridionalis 286 Klapekster - Lanius excubitor 194 Iberische Klapekster - Lanius meridionalis
267 Steppeklapekster - Lanius pallidirostris 287 Iberische Klapekster - Lanius meridionalis 195 Steppeklapekster - Lanius pallidirostris
268 Zuidelijke Gekraagde Klauwier - Lanius collaris 288 Steppeklapekster - Lanius pallidirostris 196 Roodkopklauwier - Lanius senator
269 Roodkopklauwier - Lanius senator 289 Roodkopklauwier - Lanius senator 197 Maskerklauwier - Lanius nubicus
270 Maskerklauwier - Lanius nubicus 290 Maskerklauwier - Lanius nubicus
Wielewalen 271 Wielewaal - Oriolus oriolus 291 Wielewaal - Oriolus oriolus 198 Wielewaal - Oriolus oriolus
272 Chinese Wielewaal - Oriolus chinensis 292 Zwartkopwielewaal - Oriolus xanthornus 199 Zwartkopwielewaal - Oriolus xanthornus
273 Maskerwielewaal - Oriolus larvatus
274 Zwartkopwielewaal - Oriolus xanthornus
Drongo's 275 Treurdrongo - Dicrurus adsimilis 293 Treurdrongo - Dicrurus adsimilis 200 Witbuikdrongo - Dicrurus caerulescens
276 Koningsdrongo - Dicrurus macrocercus 294 Koningsdrongo - Dicrurus macrocercus 201 Ceylonese Kuifdrongo - Dicrurus lophorinus
277 Grijze Drongo - Dicrurus leucophaeus 295 Witbuikdrongo - Dicrurus caerulescens
278 Witbuikdrongo - Dicrurus caerulescens 296 Ceylonese Kuifdrongo - Dicrurus lophorinus
279 Vlaggendrongo - Dicrurus paradiseus
Waaierstaartvliegenvangers 280 Maleise Bonte Waaierstaart - Rhipidura javanica 297 Maleise Bonte Waaierstaart - Rhipidura javanica
Monarchen 281 Kaapse Kuifmonarch - Trochocercus cyanomelas 298 Roodbuikparadijsmonarch - Terpsiphone rufiventer 202 Indiase Paradijsmonarch - Terpsiphone paradisi
282 Afrikaanse Paradijsmonarch - Terpsiphone viridis 299 Indiase Paradijsmonarch - Terpsiphone paradisi
Kraaien 283 Gaai - Garrulus glandarius 300 Gaai - Garrulus glandarius 203 Gaai - Garrulus glandarius
284 Zwarte Ekster - Crypsirina temia 301 Blauwe Ekster - Cyanopica cooki 204 Blauwe Kitta - Urocissa ornata
285 Ekster - Pica pica 302 Blauwe Kitta - Urocissa ornata 205 Ekster - Pica pica
286 Huiskraai - Corvus splendens 303 Zwarte Ekster - Crypsirina temia 206 Huiskraai - Corvus splendens
287 Kaapse Roek - Corvus capensis 304 Ekster - Pica pica 207 Roek - Corvus frugilegus
288 Roek - Corvus frugilegus 305 Piapiac - Ptilostomus afer 208 Zwarte Kraai - Corvus corone
289 Zwarte Kraai - Corvus corone 306 Huiskraai - Corvus splendens 209 Bonte Kraai - Corvus cornix
290 Oostelijke Junglekraai - Corvus levaillantii 307 Roek - Corvus frugilegus 210 Raaf - Corvus corax
291 Schildraaf - Corvus albus 308 Zwarte Kraai - Corvus corone 211 Kauw - Coloeus monedula
292 Bruinnekraaf - Corvus ruficollis 309 Bonte Kraai - Corvus cornix 212 Indiase Junglekraai - Corvus culminatus
293 Raaf - Corvus corax 310 Dikbekkraai - Corvus macrorhynchos
294 Witnekraaf - Corvus albicollis 311 Oostelijke Junglekraai - Corvus levaillantii
295 Kauw - Coloeus monedula 312 Schildraaf - Corvus albus
296 Indiase Junglekraai - Corvus culminatus 313 Raaf - Corvus corax
314 Kauw - Coloeus monedula
315 Indiase Junglekraai - Corvus culminatus
Pestvogels 316 Pestvogel - Bombycilla garrulus 213 Pestvogel - Bombycilla garrulus
Mezen 297 Matkop - Poecile montanus 317 Glanskop - Poecile palustris 214 Glanskop - Poecile palustris
298 Kuifmees - Lophophanes cristatus 318 Matkop - Poecile montanus 215 Matkop - Poecile montanus
299 Koolmees - Parus major 319 Zwarte Mees - Periparus ater 216 Kuifmees - Lophophanes cristatus
300 Pimpelmees - Cyanistes caeruleus 320 Kuifmees - Lophophanes cristatus 217 Koolmees - Parus major
321 Koolmees - Parus major 218 Pimpelmees - Cyanistes caeruleus
322 Pimpelmees - Cyanistes caeruleus
Baardmannetje 323 Baardman - Panurus biarmicus 219 Baardman - Panurus biarmicus
Leeuwerikken 301 Witbandleeuwerik - Alaemon alaudipes 324 Witbandleeuwerik - Alaemon alaudipes 220 Woestijnleeuwerik - Ammomanes deserti
302 Woestijnleeuwerik - Ammomanes deserti 325 Woestijnleeuwerik - Ammomanes deserti 221 Kuifleeuwerik - Galerida cristata
303 Kortteenleeuwerik - Calandrella brachydactyla 326 Kuifleeuwerik - Galerida cristata 222 Boomleeuwerik - Lullula arborea
304 Kuifleeuwerik - Galerida cristata 327 Boomleeuwerik - Lullula arborea 223 Veldleeuwerik - Alauda arvensis
305 Veldleeuwerik - Alauda arvensis 328 Veldleeuwerik - Alauda arvensis 224 Zwartkruinvinkleeuwerik - Eremopterix nigriceps
306 Kleine Veldleeuwerik - Alauda gulgula 329 Zwartkruinvinkleeuwerik - Eremopterix nigriceps
307 Zwartkruinvinkleeuwerik - Eremopterix nigriceps
Buulbuuls 308 Roodoorbuulbuul - Pycnonotus jocosus 330 Zwartkuifbuulbuul - Pycnonotus flaviventris 225 Witoorbuulbuul - Pycnonotus leucotis
309 Witoorbuulbuul - Pycnonotus leucotis 331 Witoorbuulbuul - Pycnonotus leucotis 226 Roodbuikbuulbuul - Pycnonotus cafer
310 Roodbuikbuulbuul - Pycnonotus cafer 332 Roodbuikbuulbuul - Pycnonotus cafer 227 Witbrauwbuulbuul - Pycnonotus luteolus
311 Arabische Buulbuul - Pycnonotus xanthopygos 333 Grauwe Buulbuul - Pycnonotus barbatus 228 Goudbrauwbuulbuul - Acritillas indica
312 Kaapse Buulbuul - Pycnonotus capensis 334 Vlekkeelbuulbuul - Pycnonotus finlaysoni 229 Ghatsbuulbuul - Hypsipetes ganeesa
313 Wenkbrauwbuulbuul - Pycnonotus goiavier 335 Wenkbrauwbuulbuul - Pycnonotus goiavier 230 Ceylongoudborstbuulbuul - Pycnonotus melanicterus
314 Blanfords Buulbuul - Pycnonotus blanfordi 336 Witbrauwbuulbuul - Pycnonotus luteolus
337 Blanfords Buulbuul - Pycnonotus blanfordi
338 Goudbrauwbuulbuul - Acritillas indica
339 Ghatsbuulbuul - Hypsipetes ganeesa
340 Ceylongoudborstbuulbuul - Pycnonotus melanicterus
Zwaluwen 315 Oeverzwaluw - Riparia riparia 341 Oeverzwaluw - Riparia riparia 231 Oeverzwaluw - Riparia riparia
316 Boerenzwaluw - Hirundo rustica 342 Boerenzwaluw - Hirundo rustica 232 Boerenzwaluw - Hirundo rustica
317 Zuidzeezwaluw - Hirundo tahitica 343 Rotszwaluw - Ptyonoprogne rupestris 233 Huiszwaluw - Delichon urbicum
318 Witkeelzwaluw - Hirundo albigularis 344 Huiszwaluw - Delichon urbicum 234 Ceylonzwaluw - Cecropis hyperythra
319 Huiszwaluw - Delichon urbicum 345 Roodstuitzwaluw - Cecropis daurica
320 Roodstuitzwaluw - Cecropis daurica 346 Ceylonzwaluw - Cecropis hyperythra
321 Vale Rotszwaluw - Ptyonoprogne obsoleta
Cettidae 347 Cetti's Zanger - Cettia cetti 235 Cetti's Zanger - Cettia cetti
Staartmezen 322 Staartmees - Aegithalos caudatus 348 Staartmees - Aegithalos caudatus 236 Staartmees - Aegithalos caudatus
Loofzangers 323 Tjiftjaf - Phylloscopus collybita 349 Iberische Tjiftjaf - Phylloscopus ibericus 237 Fitis - Phylloscopus trochilus
324 Fitis - Phylloscopus trochilus 350 Fitis - Phylloscopus trochilus 238 Tjiftjaf - Phylloscopus collybita
325 Fluiter - Phylloscopus sibilatrix 351 Tjiftjaf - Phylloscopus collybita 239 Fluiter - Phylloscopus sibilatrix
326 Bladkoning - Phylloscopus inornatus 352 Bruine Boszanger - Phylloscopus fuscatus
353 Fluiter - Phylloscopus sibilatrix
354 Humes Bladkoning - Phylloscopus humei
355 Bladkoning - Phylloscopus inornatus
356 Grauwe Fitis - Phylloscopus trochiloides
Acrocephalidae 327 Grote Karekiet - Acrocephalus arundinaceus 357 Grote Karekiet - Acrocephalus arundinaceus 240 Indische Karekiet - Acrocephalus stentoreus
328 Indische Karekiet - Acrocephalus stentoreus 358 Chinese Karekiet - Acrocephalus orientalis 241 Rietzanger - Acrocephalus schoenobaenus
329 Rietzanger - Acrocephalus schoenobaenus 359 Indische Karekiet - Acrocephalus stentoreus 242 Kleine Karekiet - Acrocephalus scirpaceus
330 Kleine Karekiet - Acrocephalus scirpaceus 360 Zwartkoprietzanger - Acrocephalus melanopogon 243 Bosrietzanger - Acrocephalus palustris
331 Bosrietzanger - Acrocephalus palustris 361 Rietzanger - Acrocephalus schoenobaenus 244 Grote Vale Spotvogel - Hippolais languida
332 Oostelijke Vale Spotvogel - Iduna pallida 362 Kleine Karekiet - Acrocephalus scirpaceus 245 Orpheusspotvogel - Hippolais polyglotta
333 Grote Vale Spotvogel - Hippolais languida 363 Bosrietzanger - Acrocephalus palustris
364 Grote Vale Spotvogel - Hippolais languida
365 Spotvogel - Hippolais icterina
366 Orpheusspotvogel - Hippolais polyglotta
367 Kleine Spotvogel - Iduna caligata 246 Sprinkhaanzanger - Locustella naevia
Locustellidae 368 Sprinkhaanzanger - Locustella naevia 247 Snor - Locustella luscinioides
369 Krekelzanger - Locustella fluviatilis
370 Snor - Locustella luscinioides
Cisticolidae 334 Valleigraszanger - Cisticola tinniens 371 Graszanger - Cisticola juncidis 248 Graszanger - Cisticola juncidis
335 Gestreepte Prinia - Prinia gracilis 372 Gestreepte Prinia - Prinia gracilis 249 Gestreepte Prinia - Prinia gracilis
336 Witteugelprinia - Prinia inornata 373 Langstaartsnijdervogel - Orthotomus sutorius 250 Langstaartsnijdervogel - Orthotomus sutorius
337 Karooprinia - Prinia maculosa
338 Langstaartsnijdervogel - Orthotomus sutorius
Timalia's 374 Zwartvoorhoofdbabbelaar - Rhopocichla atriceps 251 Zwartvoorhoofdbabbelaar - Rhopocichla atriceps
Zangers 339 Zwartkop - Sylvia atricapilla 375 Zwartkop - Sylvia atricapilla 252 Zwartkop - Sylvia atricapilla
340 Sperwergrasmus - Sylvia nisoria 376 Tuinfluiter - Sylvia borin 253 Tuinfluiter - Sylvia borin
341 Braamsluiper - Sylvia curruca 377 Braamsluiper - Sylvia curruca 254 Braamsluiper - Sylvia curruca
342 Woestijngrasmus - Sylvia nana 378 Woestijngrasmus - Sylvia nana 255 Woestijngrasmus - Sylvia nana
343 Grasmus - Sylvia communis 379 Grasmus - Sylvia communis 256 Grasmus - Sylvia communis
344 Ménétriés' Zwartkop - Sylvia mystacea 380 Westelijke Baardgrasmus - Sylvia cantillans cantillans 257 Westelijke Baardgrasmus - Sylvia cantillans cantillans
381 Ménétriés' Zwartkop - Sylvia mystacea 258 Ménétriés' Zwartkop - Sylvia mystacea
Brilvogels 345 Somalische Brilvogel - Zosterops abyssinicus 382 Indische Brilvogel - Zosterops palpebrosus 259 Indische Brilvogel - Zosterops palpebrosus
346 Kaapse Brilvogel - Zosterops virens
Afrikaanse suikervogels 347 Kaapse Suikervogel - Promerops cafer
Goudhaantjes 348 Vuurgoudhaan - Regulus ignicapilla 383 Vuurgoudhaan - Regulus ignicapilla 260 Vuurgoudhaan - Regulus ignicapilla
349 Goudhaan - Regulus regulus 384 Goudhaan - Regulus regulus 261 Goudhaan - Regulus regulus
Winterkoningen 350 Winterkoning - Troglodytes troglodytes 385 Winterkoning - Troglodytes troglodytes 262 Winterkoning - Troglodytes troglodytes
Boomklevers 351 Boomklever - Sitta europaea 386 Boomklever - Sitta europaea 263 Boomklever - Sitta europaea
Boomkruipers 352 Boomkruiper - Certhia brachydactyla 387 Boomkruiper - Certhia brachydactyla 264 Boomkruiper - Certhia brachydactyla
Spreeuwen 353 Maleise Purperspreeuw - Aplonis panayensis 388 Grote Maina - Acridotheres grandis 265 Treurmaina - Acridotheres tristis
354 Grote Maina - Acridotheres grandis 389 Treurmaina - Acridotheres tristis 266 Spreeuw - Sturnus vulgaris
355 Treurmaina - Acridotheres tristis 390 Spreeuw - Sturnus vulgaris 267 Indiase Beo - Gracula indica
356 Spreeuw - Sturnus vulgaris 391 Purperglansspreeuw - Lamprotornis purpureus 268 Roze Spreeuw - Pastor roseus
357 Roodvleugelspreeuw - Onychognathus morio 392 Groene Langstaartglansspreeuw - Lamprotornis caudatus
358 Tristrams Spreeuw - Onychognathus tristramii 393 Indiase Beo - Gracula indica
359 Jerdons Spreeuw - Acridotheres burmannicus 394 Eksterspreeuw - Gracupica contra
360 Indiase Beo - Gracula indica 395 Zwartkraagspreeuw - Gracupica nigricollis
361 Eksterspreeuw - Gracupica contra 396 Roze Spreeuw - Pastor roseus
362 Tweekleurige Glansspreeuw - Lamprotornis bicolor 397 Geelsnavelossenpikker - Buphagus africanus
363 Roze Spreeuw - Pastor roseus
364 Pagodespreeuw - Sturnia pagodarum
Lijsters 365 Kaapse Lijster - Turdus olivaceus 398 Beflijster - Turdus torquatus 269 Beflijster - Turdus torquatus
366 Merel - Turdus merula 399 Merel - Turdus merula 270 Merel - Turdus merula
367 Zwartkeellijster - Turdus atrogularis 400 Kramsvogel - Turdus pilaris 271 Kramsvogel - Turdus pilaris
368 Kramsvogel - Turdus pilaris 401 Koperwiek - Turdus iliacus 272 Koperwiek - Turdus iliacus
369 Koperwiek - Turdus iliacus 402 Zanglijster - Turdus philomelos 273 Zanglijster - Turdus philomelos
370 Zanglijster - Turdus philomelos 403 Grote Lijster - Turdus viscivorus 274 Grote Lijster - Turdus viscivorus
371 Grote Lijster - Turdus viscivorus 404 Vlekvleugellijster - Geokichla spiloptera 275 Vlekvleugellijster - Geokichla spiloptera
372 Damalijster - Geokichla citrina
373 Sterrenpaapje - Pogonocichla stellata
374 Chinese Fluitlijster - Myophonus caeruleus
Vliegenvangers 375 Roodborst - Erithacus rubecula 405 Roodborst - Erithacus rubecula 276 Roodborst - Erithacus rubecula
376 Blauwborst - Luscinia svecica 406 Blauwborst - Luscinia svecica 277 Blauwborst - Luscinia svecica
377 Nachtegaal - Luscinia megarhynchos 407 Roodkeelnachtegaal - Calliope calliope 278 Roodkeelnachtegaal - Calliope calliope
378 Perzische Roodborst - Irania gutturalis 408 Blauwe Nachtegaal - Larvivora cyane 279 Nachtegaal - Luscinia megarhynchos
379 Kaapse Lawaaimaker - Cossypha caffra 409 Nachtegaal - Luscinia megarhynchos 280 Dayallijster - Copsychus saularis
380 Dayallijster - Copsychus saularis 410 Blauwstaart - Tarsiger cyanurus 281 Zwarte Roodstaart - Phoenicurus ochruros
381 Shamalijster - Copsychus malabaricus 411 Dayallijster - Copsychus saularis 282 Gekraagde Roodstaart - Phoenicurus phoenicurus
382 Zwarte Roodstaart - Phoenicurus ochruros 412 Zwarte Roodstaart - Phoenicurus ochruros 283 Paapje - Saxicola rubetra
383 Gekraagde Roodstaart - Phoenicurus phoenicurus 413 Gekraagde Roodstaart - Phoenicurus phoenicurus 284 Roodborsttapuit - Saxicola rubicola
384 Paapje - Saxicola rubetra 414 Paapje - Saxicola rubetra 285 Aziatische Roodborsttapuit - Saxicola maurus
385 Roodborsttapuit - Saxicola rubicola 415 Roodborsttapuit - Saxicola rubicola 286 Izabeltapuit - Oenanthe isabellina
386 Aziatische Roodborsttapuit - Saxicola maurus 416 Aziatische Roodborsttapuit - Saxicola maurus 287 Tapuit - Oenanthe oenanthe
387 Afrikaanse Roodborsttapuit - Saxicola torquatus 417 Izabeltapuit - Oenanthe isabellina 288 Bonte Tapuit - Oenanthe pleschanka
388 Aardtapuit - Oenanthe pileata 418 Tapuit - Oenanthe oenanthe 289 Grauwe Vliegenvanger - Muscicapa striata
389 Izabeltapuit - Oenanthe isabellina 419 Bonte Tapuit - Oenanthe pleschanka 290 Bonte Vliegenvanger - Ficedula hypoleuca
390 Tapuit - Oenanthe oenanthe 420 Woestijntapuit - Oenanthe deserti 291 Rosse Waaierstaart - Cercotrichas galactotes
391 Bonte Tapuit - Oenanthe pleschanka 421 Rode Rotslijster - Monticola saxatilis
392 Woestijntapuit - Oenanthe deserti 422 Grauwe Vliegenvanger - Muscicapa striata
393 Rouwtapuit - Oenanthe lugens 423 Bonte Vliegenvanger - Ficedula hypoleuca
394 Roodstaarttapuit - Oenanthe chrysopygia 424 Rosse Waaierstaart - Cercotrichas galactotes
395 Roodstaartspekvreter - Oenanthe familiaris
396 Blonde Tapuit - Oenanthe hispanica ***
397 Zwartstaart - Oenanthe melanura
398 Monnikstapuit - Oenanthe monacha
399 Kaapse Rotslijster - Monticola rupestris
400 Rode Rotslijster - Monticola saxatilis
401 Blauwe Rotslijster - Monticola solitarius
402 Klauwiervliegenvanger - Melaenornis silens
403 Grauwe Vliegenvanger - Muscicapa striata
404 Bruine Vliegenvanger - Muscicapa dauurica
405 Bonte Vliegenvanger - Ficedula hypoleuca
406 Rosse Waaierstaart - Cercotrichas galactotes
407 Indisch Paapje - Copsychus fulicatus
Waterspreeuwen 425 Waterspreeuw - Cinclus cinclus 292 Waterspreeuw - Cinclus cinclus
Bastaardhoningvogels 408 Geelsnavelhoningvogel - Dicaeum erythrorhynchos 426 Ceylonese Honingvogel - Dicaeum vincens 293 Ceylonese Honingvogel - Dicaeum vincens
409 Roodrughoningvogel - Dicaeum cruentatum 427 Geelsnavelhoningvogel - Dicaeum erythrorhynchos 294 Geelsnavelhoningvogel - Dicaeum erythrorhynchos
Honingzuigers 410 Bruinkeelhoningzuiger - Anthreptes malacensis 428 Staalborsthoningzuiger - Cinnyris jugularis 295 Lotens Honingzuiger - Cinnyris lotenius
411 Emeraldhoningzuiger - Nectarinia famosa 429 Lotens Honingzuiger - Cinnyris lotenius 296 Purperstuithoningzuiger - Leptocoma zeylonica
412 Geelrughoningzuiger - Aethopyga siparaja 430 Feeënhoningzuiger - Cinnyris pulchellus
413 Amethisthoningzuiger - Chalcomitra amethystina 431 Purperstuithoningzuiger - Leptocoma zeylonica
414 Grote Kraaghoningzuiger - Cinnyris afer
415 Purperhoningzuiger - Cinnyris asiaticus
416 Kleine Kraaghoningzuiger - Cinnyris chalybeus
417 Glanshoningzuiger - Cinnyris habessinicus
418 Staalborsthoningzuiger - Cinnyris jugularis
419 Lotens Honingzuiger - Cinnyris lotenius
420 Palestijnse Honingzuiger - Cinnyris osea
421 Nijlhoningzuiger - Hedydipna metallica
422 Purperstuithoningzuiger - Leptocoma zeylonica
Mussen 423 Huismus - Passer domesticus 432 Huismus - Passer domesticus 297 Huismus - Passer domesticus
424 Spaanse Mus - Passer hispaniolensis 433 Italiaanse Mus - Passer italiae 298 Spaanse Mus - Passer hispaniolensis
425 Geelbuikmus - Passer flaveolus 434 Spaanse Mus - Passer hispaniolensis 299 Ringmus - Passer montanus
426 Ringmus - Passer montanus 435 Geelbuikmus - Passer flaveolus 300 Bleke Rotsmus - Carpospiza brachydactyla
427 Bleke Rotsmus - Carpospiza brachydactyla 436 Grijskopmus - Passer griseus
437 Ringmus - Passer montanus
438 Bleke Rotsmus - Carpospiza brachydactyla
Wevers en verwanten 428 Kaapse Wever - Ploceus capensis 439 Witsnavelbuffelwever - Bubalornis albirostris
429 Rüppells Wever - Ploceus galbula 440 Grote Textorwever - Ploceus cucullatus
430 Maskerwever - Ploceus velatus
431 Manyarwever - Ploceus manyar
432 Grenadierwever - Euplectes orix
Prachtvinken 433 Muskaatvink - Lonchura punctulata 441 Vuurvinkje - Lagonosticta senegala 301 Spitsstaartbronzemannetje - Lonchura striata
434 Zilverbekje - Euodice cantans 442 Blauwfazantje - Uraeginthus bengalus 302 Loodbekje - Euodice malabarica
435 Loodbekje - Euodice malabarica 443 Tijgervink - Amandava amandava
444 Spitsstaartbronzemannetje - Lonchura striata
445 Kastanjenon - Lonchura atricapilla
446 Loodbekje - Euodice malabarica
Weduwvogels 447 Staalvink - Vidua chalybeata
Heggenmussen 436 Heggenmus - Prunella modularis 448 Heggenmus - Prunella modularis 303 Heggenmus - Prunella modularis
Kwikstaarten en Piepers 437 Gele Kwikstaart - Motacilla flava 449 Gele Kwikstaart - Motacilla flava 304 Gele Kwikstaart - Motacilla flava
438 Citroenkwikstaart - Motacilla citreola 450 Engelse Kwikstaart - Motacilla flava flavissima 305 Noordse Kwikstaart - Motacilla flava thunbergi
439 Kaapse Kwikstaart - Motacilla capensis 451 Noordse Kwikstaart - Motacilla flava thunbergi 306 Grote Gele Kwikstaart - Motacilla cinerea
440 Grote Gele Kwikstaart - Motacilla cinerea 452 Balkankwikstaart - Motacilla flava feldegg 307 Witte Kwikstaart - Motacilla alba
441 Witte Kwikstaart - Motacilla alba 453 Grote Gele Kwikstaart - Motacilla cinerea 308 Duinpieper - Anthus campestris
442 Oriëntaalse Pieper - Anthus rufulus 454 Witte Kwikstaart - Motacilla alba 309 Graspieper - Anthus pratensis
443 Duinpieper - Anthus campestris 455 Rouwkwikstaart - Motacilla alba yarrellii 310 Boompieper - Anthus trivialis
444 Graspieper - Anthus pratensis 456 Duinpieper - Anthus campestris 311 Roodkeelpieper - Anthus cervinus
445 Boompieper - Anthus trivialis 457 Graspieper - Anthus pratensis 312 Oeverpieper - Anthus petrosus
446 Roodkeelpieper - Anthus cervinus 458 Boompieper - Anthus trivialis
447 Waterpieper - Anthus spinoletta 459 Roodkeelpieper - Anthus cervinus
460 Waterpieper - Anthus spinoletta
461 Oeverpieper - Anthus petrosus
Vinken 448 Vink - Fringilla coelebs 462 Vink - Fringilla coelebs 313 Vink - Fringilla coelebs
449 Grijsnekkanarie - Serinus canicollis 463 Keep - Fringilla montifringilla 314 Keep - Fringilla montifringilla
450 Groenling - Chloris chloris 464 Europese Kanarie - Serinus serinus 315 Groenling - Chloris chloris
451 Sijs - Spinus spinus 465 Sijs - Spinus spinus 316 Sijs - Spinus spinus
452 Putter - Carduelis carduelis 466 Putter - Carduelis carduelis 317 Putter - Carduelis carduelis
453 Kneu - Linaria cannabina 467 Grote Barmsijs - Acanthis flammea flammea 318 Kleine Barmsijs - Acanthis flammea cabaret
454 Kruisbek - Loxia curvirostra 468 Kleine Barmsijs - Acanthis flammea cabaret 319 Kneu - Linaria cannabina
455 Goudvink - Pyrrhula pyrrhula 469 Barmsijs - Acanthis flammea 320 Goudvink - Pyrrhula pyrrhula
456 Streepkopkanarie - Crithagra gularis 470 Frater - Linaria flavirostris 321 Appelvink - Coccothraustes coccothraustes
457 Boskanarie - Crithagra scotops 471 Kneu - Linaria cannabina
472 Kruisbek - Loxia curvirostra
473 Goudvink - Pyrrhula pyrrhula
474 Appelvink - Coccothraustes coccothraustes
475 Groenling - Chloris chloris
Gorzen 458 Grauwe Gors - Emberiza calandra 476 Grauwe Gors - Emberiza calandra 322 Grauwe Gors - Emberiza calandra
459 Geelgors - Emberiza citrinella 477 Geelgors - Emberiza citrinella 323 Geelgors - Emberiza citrinella
460 Smyrnagors - Emberiza cineracea 478 Witkopgors - Emberiza leucocephalos 324 Witkopgors - Emberiza leucocephalos
461 Ortolaan - Emberiza hortulana 479 Dwerggors - Emberiza pusilla 325 Rietgors - Emberiza schoeniclus
462 Gestreepte Gors - Emberiza striolata 480 Rietgors - Emberiza schoeniclus
463 Zevenstrepengors - Emberiza tahapisi 481 IJsgors - Calcarius lapponicus
464 Kaapse Gors - Emberiza capensis 482 Sneeuwgors - Plectrophenax nivalis
465 Rietgors - Emberiza schoeniclus
Leiothrichidae 466 Arabische Babbelaar - Turdoides squamiceps 483 Ceylonese Babbelaar - Turdoides rufescens 326 Ceylonese Babbelaar - Turdoides rufescens
467 Geelsnavelbabbelaar - Turdoides affinis 484 Geelsnavelbabbelaar - Turdoides affinis 327 Geelsnavelbabbelaar - Turdoides affinis
468 Witkuiflijstergaai - Garrulax leucolophus