U bent hier

Alle blogs

Vaste Bloggers:
Jolynn | Julian | Sylvia
Gastbloggers (info hier):
Jesper
Soorten gezien in of vanuit Julian zijn huis en tuin.
| Menu | Vogels | Nachtvlinders | Dagvlinders | Sprinkhanen | Wantsen, Cicaden en Plantenluizen |

Tuinlijst Julian: Vogels

Laatste update: 15 juni 2017. Totaal 18 Vogelsoorten.

Zeldzaamheid in Nederland:
| Algemeen | Vrij algemeen | Zeldzaam | Zeer Zeldzaam |


Eenden, Ganzen en Zwanen:
Kolgans (Anser albifrons)
Steltlopers:
Scholekster (Haematopus ostralegus)
Wulp (Numenius arquata)
Oeverloper (Actitis hypoleucos)
Kieviten en Plevieren:
Kievit (Vanellus vanellus)
Duiven:
Houtduif (Columba palumbus)
Turkse Tortel (Streptopelia decaocto)
Koekoeken:
Koekoek (Cuculus canorus)
Gierzwaluwen:
Gierzwaluw (Apus apus)
Kraaien:
Ekster (Pica pica)
Zwarte Kraai (Corvus corone)
Mezen:
Koolmees (Parus major)
Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)
Loofzangers:
Tjiftjaf (Phylloscopus collybita)
Boomkruipers:
Boomkruiper (Certhia brachydactyla)
Lijsters:
Merel (Turdus merula)
Vinken:
Vink (Fringilla coelebs)
Sijs (Spinus spinus)