U bent hier

Wateronderzoek

afbeelding van Julian

Was een mooie soortrijke dag met Jesper en Aad! Het lijkt er op dat we sowieso op 10 libellensoorten uitkomen en 11 vissen. Ringslang was de topper wat mij betreft!


Gevlekte Amerikaanse Rivierkreeft (uitheemse soort)


Kleine Modderkruiper


Marmergrondel (Proterorhinus semilunaris - uitheemse soort)


Verscheidene Snoekjes geschept.


Jonge Zeelt


Ruisvoorn (Synoniem = Rietvoorn)

Libellen:

 • 1: Weidebeekjuffer - Calopteryx splendens
 • 2: Lantaarntje - Ischnura elegans
 • 3: Blauwe breedscheenjuffer - Platycnemis pennipes (Vrouwtje. Alleen door mij gezien.)
 • 4: Watersnuffel - Enallagma cyathigerum (Alleen door Jesper gezien.)
 • 5: Blauwe glazenmaker - Aeshna cyanea ?
 • 6: Vroege glazenmaker - Aeshna isoceles
 • 7: Grote keizerlibel - Anax imperator
 • 8: Vuurlibel - Crocothemis erythraea
 • 9: Platbuik - Libellula depressa
 • 10: Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum
 • (+ twee nog nader uit te zoeken libellennimfen)

  Vissen:

 • 1: Bermpje - Barbatula barbatula
 • 2: Kleine modderkruiper - Cobitis taenia
 • 3: Brasem - Abramis brama
 • 4: Vetje - Leucaspius delineatus ?
 • 5: Ruisvoorn - Scardinius erythrophthalmus
 • 6: Zeelt - Tinca tinca
 • 7: Snoek - Esox lucius
 • 8: Driedoornige stekelbaars - Gasterosteus aculeatus
 • 9: Tiendoornige stekelbaars - Pungitius pungitius
 • 10: Rivierdonderpad - Cottus perifretum
 • 11: Marmergrondel - Proterorhinus semilunaris
 • Reptielen & Amfibieën:

 • 1 : Ringslang - Natrix natrix
 • 2 : Bruine Kikker - Rana temporaria (larven)
 • 3 : Groene Kikker spec. - Pelophylax spec. (horen kwaken)
 • 4 : Kleine Watersalamander - Lissotriton vulgaris
 • 5 : Bastaardkikker - Pelophylax kl. esculentus
 • Soorten op foto, reptielen en amfibieën: 
  Soorten op foto, overige geleedpotigen: