afbeelding van Julian

Koninginnekruiddag


Het Leverkruid (ook bekend als Koninginnekruid) bloeit in m'n achtertuin. Deze Steenhommel (Bombus lapidarius) en allerlei andere insectensoorten maken er gretig gebruik van.


Dit is het mannetje van de Kleine Bijvlieg (Eristalis arbustorum).


Puntbijvlieg (Eristalis nemorum). Eentje van het vrouwelijk geslacht omdat de ogen elkaar niet raken.


Vrouwtje van de Blinde Bij (Eristalis tenax) dat net als de twee verwante soorten hierboven géén bijensoort is maar 'n zweefvlieg.


Een Honingbij (Apis mellifera) en andere bijen (inclusief Hommels) hebben lange antennen in tegenstelling tot zweefvliegen.

afbeelding van Julian

Groninger Surfkoet


Deze Groninger Surfkoet (Fulica atra) (of toch 'n "gewone" Meerkoet?) neemt watervogelmonitoring heel serieus.

Soorten op foto: 
afbeelding van Julian

Dwingelderveld


Kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas) - mooie diertjes.


De Slangenarend (Circaetus gallicus) verblijft al 'n tijdje op de Kraloërheide.

afbeelding van Julian

Noord-Oost Groningen


Grauwe Kiekendief (Circus pygargus).


Gewone Zeehonden (Phoca vitulina) bij het kijkscherm langs de Dollard.


"Hello, is it me you're looking for?"

afbeelding van Julian

Beverrat


Beverrat (Myocastor coypus) bij de Hardenbergse Vecht.

Soorten op foto: 
afbeelding van Julian

Wieden en Weerribben

Met Jolynn en Jolanda op "vogeljacht" geweest in de Wieden en Weerribben.

Veel moois gezien én gehoord; voor het eerst het Klein Waterhoen.


Heilige Ibis, 'n exoot (komt van nature niet in onze contreien voor).


Purperreigerkolonie bij de Auken.


Geoorde Fuut.


Huiszwaluwen.

Twee nieuwe vogelsoorten voor mijn 2016-NL-lijst: Purperreiger (#214), Klein Waterhoen (#215).


Bij Amersfoort troffen Jolynn en ik deze Slechtvalk.

afbeelding van Julian

Amerikaanse Smient

De Amerikaanse Smient bij Deventer bezocht. :)

Betreft een mannetje in "eclips". Als eenden en ganzen ruien is dit "tijdelijke winterkleed" nuttig omdat het minder opvallend is dan het kleed dat ze de rest van het jaar dragen (inclusief de winter). Mooie truc omdat wegvliegen voor gevaar niet zo makkelijk gaat nu. Blijkt ongeringd dus telt mee voor m'n vogelsoorten-in-2016-Nederland-lijst; nummer #213.
Meer over Amerikaanse Smient: https://www.dutchavifauna.nl/species/amerikaanse_smient

Soorten op foto: 
afbeelding van Julian

Dwergstern bij Hardenberg!

Eerste Dwergstern voor Hardenberg (bij de Vecht, ter hoogte van het kijkscherm) vandaag!
Druk jagend (recht naar beneden duiken vanuit vlucht) en tussendoor minutenlang op balk rustend. Stuk kleiner dan Visdiefje die erbij vliegt. Knalgele snavel en wit voorhoofd. Samen met Sylvia ontdekt.

Sovon wrote:
Ook buiten de broedtijd worden Dwergsterns bijna alleen in de kuststrook gezien. De voorjaarstrek speelt zich hoofdzakelijk af tussen half april en eind mei. Op goede trekdagen passeren tot enkele honderden vogels. De najaarstrek, lagere aantallen omvattend, vindt plaats tussen begin juli en half september. Mogelijk trekt een deel van de vogels dan 's nachts over land weg."

Bron: Sovon, https://www.sovon.nl/nl/soort/6240

Mooie foto's van de vogel in vlucht van Johan Poffers: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=289711978046648&id=100010235436602 en Bert Stegeman: http://ivnhardenberg.waarneming.nl/waarneming/view/120411401

Soorten op foto: 
afbeelding van Julian

Bijzondere nachtvlinders

Het Espenblad (foto boven) is al een zeldzaamheid maar daarnaast kwamen we met onze kersverse nachtvlinderwerkgroep een nog veel zeldzamere soort tegen op 3 juni: Haagbeukmot (foto onder). Meer info over deze nachtvlindersoort hier: http://microvlinders.nl/soorten/species.php?speciescode=431780&p=1
Dit is de eerste bekende waarneming van Haagbeukmot (Agrotera nemoralis) in de gemeente Hardenberg!

Soorten op foto: 
afbeelding van Julian

Krekelzanger

Bij Vlaardingen zit een (erg zeldzame) Krekelzanger. Dit stukje film gemaakt (met de P900). Die zang is absurd! Ik doe 't 'm niet na! ;)

Soorten op foto: 
afbeelding van Julian

Koolmezin


Koolmees (Parus major). Vrouwtje vanwege de smalle borststreep; is breed bij de mannen.

Soorten op foto: 
afbeelding van Julian

Winterkauw


Noordse Kauw (Coloeus monedula monedula) langs de Vecht bij Hardenberg.

Soorten op foto: 
afbeelding van Julian

Engbertsdijksvenen


Holenduif (Columba oenas).


Rietgors (Emberiza schoeniclus).


Klapekster (Lanius excubitor) bij het heideveld aan de Noordkant van het gebied.

Soorten op foto: 
afbeelding van Julian

Kneu


Kneu (Linaria cannabina), Barendrecht.

Soorten op foto: 
afbeelding van Julian

Sijsje


Sijs (Spinus spinus), Hardenberg - Baalder.

Soorten op foto: 

Pagina's

Abonneren op BirdBlog.org RSS